20 درصد رویشگاه های زاگرس در تسخیر «مرگ ناگهانی بلوط»

وضعیت رویشگاه های زاگرس بحرانی تر می شود

20 درصد رویشگاه های زاگرس در تسخیر «مرگ ناگهانی بلوط»

 

زوال و خشکیدگی جنگل های زاگرس از حدود 5 سال پیش آغاز شد که به مرگ ناگهانی بلوط معروف شد. بررسی ها حاکی از آن است که این معضل بیش از 20 درصد رویشگاه های بلوط را نابود کرده است.

Check Also

مدت زمان صدور مجوزها در حوزه گردشگری کاهش می‌یابد

به‌گزارش ایرانگرد نیوز و به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی «در راستای اصلاح …