ماندگاری میراث در گرو توسعه و درخشش گردشگری است

جهانیان از آرزو‌ها، توصیه‌ها و عملکرد خود در حوزه گردشگری سخن گفت؛

ماندگاری میراث در گرو توسعه و درخشش گردشگری است

معاون سابق گردشگری کشور در مراسم تودیع خود با تاکید برآنکه ماندگاری و درخشش میراث و صنایع دستی در گرو توسعه و درخشش گردشگری است از آرزو‌ها، توصیه‌ها و درخواست‌هایش برای تحقق این مهم سخن گفت.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …