عضو هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي: سازمان ميراث فرهنگي در زمينه معرفي و تبليغ جاذبه هاي ايران فعال شود

به گزارش خبرنگار ایرانگرد نیوز، «اكبر غمخوار» روز يكشنبه در هم انديشي دفاتر خدمات مسافرتي در برج ميلاد تهران به يادآوري وظايف دولت در حوزه گردشگري پرداخت و گفت: اگر كشورهايي اكنون به عنوان مقصد نخست گردشگران جهان تبديل شده اند، به اين خاطر است كه ورود و دسترسي گردشگران به كشور خود را تسهيل كرده اند.
وي لغو يا تسهيل صدور رواديد، توسعه‌ خطوط هوايي،‌ ريلي‌، دريايي‌، زميني‌ و ايجاد پايانه‌هاي مناسب را از جمله اقدامات موثر دولت براي جذب گردشگر دانست و افزود: براي نمونه امارات متحده عربي به ۱۲۰ كشور دنيا پرواز مستقيم دارد و تركيه نيز خطوط هوايي خود را به يكصد نقطه دنيا گسترش داده است.
به گفته غمخوار، تركيه حتي به شش شهر ايران يعني تهران، مشهد، تبريز، كرمانشاه، شيراز و اصفهان پرواز مستقيم برقرار كرده تا دسترسي گردشگران ايراني را به اين كشور هموار كند.
اين فعال گردشگري تاكيد كرد: اين كارها بر عهده بخش خصوصي نيست، بلكه نيازمند ورود دولت و برنامه ريزي بلندمدت است تا ايران به عنوان مقصد گردشگري دنيا تبديل شود.
غمخوار با يادآوري اينكه وجود جاذبه هاي گردشگري يكي از عوامل موثر در ورود گردشگر است، گفت: ايران همه اقليم هاي دنيا جز آلاسكا را در خود جاي داده، اما اينكه مناطق مختلف ما چقدر توسعه يافته اند، جاي پرسش است.
وي با يادآوري اينكه كشورهايي چون امارات متحده عربي كه جاذبه هاي گردشگري چنداني ندارند، به خلق جاذبه روي مي آورد، گفت: وظيفه دولت اين است كه زيرساخت ها را در مناطق گردشگر پذير و داراي جاذبه ايجاد كند.
غمخوار تاكيد كرد: دولت به جاي آنكه مشغول متر كردن دفاتر خدمات مسافرتي، بررسي سوابق بيمه اي اين بخش و رعايت استانداردها باشند، بهتر است به معرفي ايران بپردازند.
غمخوار با طرح اين سووال كه آيا طلافروشان يا پارچه فروشان مجوز خود را از دولت دريافت مي كنند، گفت: ايران هزاران كيلومتر سواحل در شمال و جنوب آن هم با امكانات ساحلي مناسب دارد اما اينكه چقدر از آن استفاده كرديم، جاي سووال است.
وي به ظرفيت هاي ايران براي جذب گردشگران شيعه در جهان اشاره كرد و ادامه داد: ۳۰۰ ميليون شيعه در جهان وجود دارند كه اگر سالي سه ميليون نفر از آنان به ايران سفر كنند، يكصد سال طول مي كشد تا همه آنان از ايران بازديد كنند.
اين فعال گردشگري، كوير، آب و هواي چهار فصل ايران، جزاير ايراني، بقاع متبركه و بويژه بقاع پيامبران مدفون در ايران را از ديگر ظرفيت هاي گردشگري كشور ياد كرد.
وي با طرح اين سووال كه آيا معرفي جاذبه هاي گردشگري رسالت بخش خصوصي است، گفت: اين وظيفه دولت است كه ايران را به عنوان مقصد گردشگري به دنيا معرفي كند.
غمخوار به وجود بيش از چهار هزار دفتر خدمات مسافرتي اشاره كرد و افزود: اگر قرار باشد طبق سند چشم انداز، ۲۰ ميليون گردشگر در سال به ايران بيايد، سهم هر يك از اين دفاتر پنج هزار نفر مي شود.
عضو هيات مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي تاكيد كرد: آيا دولت‌هاي مختلف در ايران به بخش خصوصي اجازه‌ رسيدن به بلوغ و رشد داده‌اند كه تا دفتر خدمات مسافرتي در ديگر استان ها نيز بتوانند سالانه اين تعداد گردشگر را به كشور وارد كنند.
غمخوار يادآور شد: دفاتر خدمات مسافرتي همواره با فشار، محدوديت و مشكلات درگير بوده اند و به امور روزمره خود پرداخته اند تا خداي ناكرده بازرسان مجوزهاي آنان را باطل نكنند.
وي تاكيد كرد: اگر امروز فقط ۱۲۰ آژانس در ورود گردشگر مشغول‌ هستند، به اين معني نيست كه بقيه دفاتر خدمات مسافرتي به كار علاقه اي ندارند بلكه همه مي دانند ورود گردشگر سبب ايجاد اشتغال، ارزآوري و سعه مناطق محروم و عدالت مي‌شود اما چه كنند كه دستشان بسته است و امكانات لازم را در اختيار ندارند.
اين فعال صنعت گردشگري افزود: اگر مي خواهيم سالي ۲۰ ميليون گردشگر وارد كنيم و به طور متوسط پنج شب در ايران اقامت داشته باشند به يكصد ميليون اقامت شب نياز داريم يعني بايد ۲۵۰ هزار اتاق و مركز اقامتي با درجات مختلف يك تا پنج ستاره در كشور وجود داشته باشد و در مجموع دو هزار و ۷۰۰ هتل داشته باشيم.
غمخوار بر توجه دولت براي ايجاد زيرساخت هاي صنعت گردشگري اشاره كرد و افزود: كشورهاي ديگر با ارايه تسهيلاتي چون زمين رايگان و يا معافيت مالياتي اين حمايت را انجام مي دهند زيرا معتقدند ورود گردشگر به كشور، بسياري از مشكلات را حل مي كند.
وي در عين حال تاكيد كرد كه حتي اگر همه امكانات و زيرساخت ها وجود داشته باشد اما تبليغات مناسب براي معرفي ايران صورت گيرد، نمي توان انتظار ورود گردشگر را داشت.
به گفته غمخوار، جاذبه هاي گردشگري ايران بايد از شبكه هاي بين المللي ديداري، نوشتاري و شنيداري دنيا تبليغ شود كه اين رسالت برعهده دولت است و بخش خصوصي اعتبار و امكانات لازم را در اين زمينه در اختيار ندارد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …