فراخوان دفتر طرح استقرار گروه های نمایشی منتشر شد
فراخوان دفتر طرح استقرار گروه های نمایشی منتشر شد

فراخوان دفتر طرح استقرار گروه های نمایشی سراسر کشور به منظور ساماندهی و فعالیت مطلوب گروه ها و صدور مجوز مورد نظر با سطح بندی(الف،ب و ج) منتشر شد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …