تسهیلات صدور ویزا برابر با 200 میلیون دلاردرآمد بیشتراست
تسهیلات صدور ویزا برابر با 200 میلیون دلاردرآمد بیشتراست

آسان سازی صدور ویزاتنها در کشورهای 20 بیش از 200 میلیون دلار درآمد بیشتر تولید می‎کند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …