درآمدی بر هرمنوتیک
درآمدی بر هرمنوتیک

دکتر مسعود علیا در ده جلسه دوره‌ «درآمدی بر هرمنوتیک» را در شهر کتاب تدریس می‌کند. این دوره برای علاقه‌مندان به فلسفه و ادبیات برگزار می‌‌شود و مجالی برای آشنایی با پاره‌ای از مهم‌ترین مضامین، جریان‌ها و رویکردها در هرمنوتیک از آغاز پیدایی آن تا دوره‌ی معاصر است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …