تا آمدن دولت روحانی کاری نخواهیم کردرییس جامعه هتلداران آذربایجان شرقی:


تا آمدن دولت روحانی کاری نخواهیم کرد

خصوصی‌سازی، تفویض اختیارات، ارائه مجوزها، استانداردسازی هتل‌ها و… همه در استان آذربایجان شرقی مسکوت مانده‌است چراکه به گفته رییس جامعه هتلداران آذربایجان شرقی، آنها دستورات اخیر که توسط معاون رییس جمهور داده شده‌است را قبول ندارند و تا آمدن دولت روحانی صبر خواهند کرد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …