بیش از هزار هکتار از جنگل های اسطهبان در آتش سوختدر پی آتش زدن مزرعه جو پس از برداشت محصول توسط کشاورزان


بیش از هزار هکتار از جنگل های اسطهبان در آتش سوخت

در بی سابقه ترین آتش سوزی منطقه، بیش از هزار هکتار از جنگل های منطقه اسطهبان در استان فارس طعمه حریق شد. آتش سوزی بیش از 12 ساعت ادامه داشت و گفته می شود که مسوولان مربوط موفق به مهار آتش نشدند. این منطقه از ذخیره گاه های گونه ارزشمند سرو کوهی است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …