یک تن به داد هفت‌تنان برسد
یک تن به داد هفت‌تنان برسد

نامش هفت‌تنان است، اما گویی یک تن هم برای حفاظت از آثار تاریخی ندارد. بسیاری از سنگ‌های تاریخی بدون آنکه توسط کارشناسان پایش و مانیتورینگ شوند، در وضعیت نامناسبی قرار دارند.رطوبت ناشی ازآبیاری فضای سبز و نظافت محل از یک سو، نور مستقیم و تغییرات ناگهانی دما از سوی دیگر زمینه‌ای برای رشد گل‌سنگ‌ها فراهم کرده، این درحالی است که بخش اعظم این آثار به‌دلیل نداشتن حفاظت‌های لازم درمعرض تخریب‌اند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …