باکتري‌هاي پلاستيک‌خوار به نجات اقيانوس‌ها مي‌آيند

Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …