“یادداشت های روزانه رویا پردیس” در تماشاخانه استاد انتظامیاز فردا روی صحنه می رود؛


‘یادداشت های روزانه رویا پردیس’ در تماشاخانه استاد انتظامی

نمایش «یادداشت های روزانه رویا پردیس» به کارگردانی «ایمان بهروزی» و نویسندگی «امین بهروزی» از فردا – یکشنبه – در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران به روی صحنه می رود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …