26.4 میلیارد پوند درآمد بریتانیا تنها از محل گردشگریِ میراث فرهنگی
26.4 میلیارد پوند درآمد بریتانیا تنها از محل گردشگریِ میراث فرهنگی

گردشگری میراث فرهنگی با روندی رو به رشد سالانه 26.4 میلیارد پوند درآمد عاید اقتصاد بریتانیا می‎کند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …