دولت یازدهم، تصمیم های دو ماه اخیر دولت دهم را بازنگری خواهد کردندیمی با اشاره به انجام برخی خصوصی سازی ها در سازمان میراث فرهنگی؛


دولت یازدهم، تصمیم های دو ماه اخیر دولت دهم را بازنگری خواهد کرد

ندیمی، عضو کارگروه ای بررسی وزرای دولت یازدهم با اشاره به برخی تصمیم های اتخاذ شده از سوی رئیس سازمان میراث فرهنگی در آخرین روزهای دولت دهم، همچون خصوصی سازی بخش هایی از این سازمان، می گوید: من شنیدم که در دولت آتی به دنبال این هستند که تصمیم های دو ماه اخیر دولت دهم را بازنگری اساسی کنند. بر این اساس دولت منتخب وارد این موضوع خواهد شد و ضرورتی ندارد مجلس وارد این موضوع شویم.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …