رشدسینمای ترکیه با جذب 16 میلیون مخاطب درسال 2013
رشدسینمای ترکیه با جذب 16 میلیون مخاطب درسال 2013

سینمای ترکیه طی نیمه نخست سال 2013 ، موفق شده است 16میلیون مخاطب در سطح این کشور را بخود جذب کند. این صنعت همچنین توانسته است امسال، با 64 درصد افزایش در تعداد مخاطبان درآمدی بالغ بر 153 میلیون لیره بدست اورد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …