اختصاص ندادن اعتبارات به دریاچه ارومیه، پشت پرده سیاسی داردقاضی پور خبر داد؛


اختصاص ندادن اعتبارات به دریاچه ارومیه، پشت پرده سیاسی دارد

نماینده مردم ارومیه در مجلس، از اختصاص ندادن اعتبارات برای احیای دریاچه ارومیه انتقاد کر. او در این باره گفت: از این موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کردم تا برای مردم مشخص شود این اعتبارات در کجا هزینه می‌شود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …