برخی مقام ها دستور به ادامه تخریب بافت تاریخی یزد داده اندهشدار علی اکبر اولیا، نماینده سابق یزد در مجلس:


برخی مقام ها دستور به ادامه تخریب بافت تاریخی یزد داده اند

علی اکبر اولیاء نماینده سابق مردم یزد، اگرچه می گوید تخریب بافت تاریخی یزد متوقف شده‌است، اما تاکید می‌کند: «شنیده ام برخی مقام ‌ها دستوراتی برای ادامه تخریب‌ها در یزد داده‌اند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …