ما ابرها را بارور کرديم، باريدند


محمد جواد محمدي زاده در گفت‌وگو با ايسنا،‌ با بيان اينکه سال گذشته در حوضه درياچه اروميه 60 ميليمتر افزايش بارش باران داشتيم افزود: سازمان حفاظت محيط زيست تا کنون هيچ ابري را بارور نکرده و از ابتدا نيز اين مسئوليت به عهده وزارت نيرو بوده است و اگر وزارت نيرو به تئوري خودش اعتقادي نداشت اين کار را انجام نمي‌داد.

وي ادامه داد: اکنون وزارت نيرو با امکانات و هواپيماهاي خود در جاهايي مانند اروميه که نياز به بارش‌هاي بيشتري دارد بنا بر درخواست سازمان حفاظت محيط زيست براي بارور کردن ابرها اقدام مي‌کند.

معاون رييس جمهوري با بيان اينکه سازمان حفاظت ميحط زيست، فعاليت‌هاي مربوط به حوضه و اقليم را بين دستگاه‌ها مديريت مي‌کند افزود: اظهار نظرهايي که شد در حد مسئولين و کارشناسان نبوده و غيرعلمي است.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …