آرد که هیچ، رنگ از رخساره آسیاب آبی زنبیل پریدبنای دیگری از یزد در خطر تخریب


آرد که هیچ، رنگ از رخساره آسیاب آبی زنبیل پرید

هرچند توقف تخریب بافت تاریخی یزد نور امید را به دل یزدی‌ها تاباند اما هنوز هستند بناهایی که بیم فرو ریختن آن‌ها وجود دارد. آسیاب آبی زنبیل یکی از این بناهاست. آسیابی که نماد تلاش و سخت‌کوشی یزدی‌هاست، حالا آرد که هیچ، رنگ هم به رخسار ندارد.

Check Also

هنرمندان پیشکسوت و جوان میزبان گالری‌گردان تهران

 نمایشگاه آثار هنرهای تجسمی پیشکسوتان صاحب‌نام و جوانان جویای نام در پایان هفته میزبان گالری …