حاشیه نشینی موسیقی رمضان
حاشیه نشینی موسیقی رمضان

هرچند رمضان یکی از آداب مسلمانان در سراسر جهان است اما موسیقی رمضان که به گفته مدیر سابق حوزه هنری با ناتدبیری برخی از مسوولان فرهنگی و هنری کشور مدتی است حاشیه‌نشین شده نیازمند ردیف بودجه از سوی مسوولان است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …