بین کاشت چمن و درخت باید تعادل ایجاد شودواکنش ابتکار به استفاده شهرداری از چمن در شهر:


بین کاشت چمن و درخت باید تعادل ایجاد شود

گسترش فضای سبز از برنامه‌های بلند مدت اغلب شهرداری‌ها است. اما این فضای سبز باید ویژ‌گی‌هایی داشته باشد تا بتواند از نظر زیست‌محیطی ارزشمند محسوب شود. اغلب کارشناسان محیط زیست معتقدند کاشت چمن فایده زیست‌محیطی ندارد و حتی با اقلیم تهران هم سازگار نیست. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر هم می‌گوید باید بین کاشت چمن و درخت تعادل ایجاد شود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …