سر و مغز سازمان میراث فرهنگی جابجا شدسازمان تخصصی؛ آدم‌های غیرتخصصی


سر و مغز سازمان میراث فرهنگی جابجا شد

می‌گفتند، به زودی زلزله می‌آید و باید برای حفظ سازمان میراث فرهنگی آن را به شیراز منتقل کردند. اما زلزله پیشتر با کارشناسان سازمان میراث فرهنگی به شیراز رفته بود. حالا که دو سال از آن انتقال ناگهانی و برگشت ناگهانی‌تر می‌گذرد، کارشناسان می‌گویند ستون این سازمان شکسته است و تنها دلیل این اتفاق نداشتن تخصص لازم از سوی مسئولانی بوده که بر سکان میراث فرهنگی کشور تکیه زده‌اند. مسئولانی که تنها امور نمایشی برایشان مهم بود، نه فرهنگ.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …