رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هنوز انتخاب نشده استمحمد نهاوندیان در حاشیه نشست خبری رئیس جمهور:


رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هنوز انتخاب نشده است

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه نشست خبری حسن روحانی، برخی گمانه زنی‌ها درباره رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را رد کرد و گفت که هنوز رئیس این سازمان انتخاب نشده‌است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …