کمیسیون فرهنگی هفته آینده درباره وزیر فرهنگ پیشنهادی نظر می دهدسید علی طاهری:


کمیسیون فرهنگی هفته آینده درباره وزیر فرهنگ پیشنهادی نظر می دهد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به جلسه ۴ ساعته اعضای این کمیسیون با وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که «شاید جلسه دیگری نیز با جنتی برگزار شود».

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …