جابجایی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مسافر در دور دوم سفرهای تابستانیمدیر عامل راه آهن خبر داد:


جابجایی ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر مسافر در دور دوم سفرهای تابستانی

مدیر عامل راه آهن از آمادگی این سازمان برای ارایه خدمات مطلوبتر به هموطنان گرامی در دور دوم سفرهای تابستانی (حدفاصل ۱۸مرداد تا ۳۱ شهریور ماه سالجاری) خبر داد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …