لحظه شماری سازمان میراث فرهنگی برای رییس تازه نفسمیراث در هفته ای که گذشت


لحظه شماری سازمان میراث فرهنگی برای رییس تازه نفس

در هفته‌ای که وزیران انتخابی حسن روحانی، یازدهمین رییس جمهوری ایران برای گرفتن رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی شدند، مهمترین سوال برای اهالی میراث فرهنگی این بود که رییس بعدی این سازمانی که ۸ سال پر فراز و نشیب را پشت سر گذرانده است، چه کسی خواهد شد؟ برخی معتقدند که صالحی امیری تنها گزینه مورد نظر است. نظری که نهاوندیان، رییس دفتر ریاست جمهوری رد می‌کند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …