نامه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران به رییس مجلسواگذاری‌هایی که خلاف قانون بود


نامه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران به رییس مجلس

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در پی واگذاری تصدی‌گری‌های سازمان میراث و گردشگری به بخش خصوصی مبانی نامه‌ای خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی،‌مبانی قانونی این مهم را متذکر شده‌است که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری میراث فرهنگی CHN قرار گرفته است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …