ارگ‌کریمخانی در تصرف اداره‌جات دولتی!




ارگ‌ کریمخانی در تصرف اداره‌جات دولتی!

۵ اداره دولتی در ارگ‌ کریمخانی مستقر شد تا ۲ اتاق برای بازدید گردشگران داخلی و خارجی باقی بماند. این درحالی است که طبق مصوبه دولت در سال ۷۶ قرار بود از ارگ‌ کریمخانی به‌عنوان موزه منطقه‌ای فارس و در مقطعی دیگر تحت‌عنوان موزه تاریخ و هنر دوره زندیه بهره‌برداری شود.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …