دومین جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت
دومین جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی دولت
Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …