راه‎‎های غیر قانونی جدید توریست‎های چینی‎ برای اقامت در امریکابا افشای هدف غیر قانونی توریست‎های باردار چینی،


راه‎‎های غیر قانونی جدید توریست‎های چینی‎ برای اقامت در امریکا

مادران باردار چینی پس از افشای رازشان درکالیفرنیا، نیویورک را جایگزین کردند. برخی از این مادران به طور غیر قانونی از مزایای خدمات درمانی ویژه خانواده‎های کم درآمد امریکایی نیز استفاده می‌کنند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …