هنرمندان و باستان‌شناسان اندونزیایی به تهران می‌آیندسفیر اندونزی در ایران خبر داد؛


هنرمندان و باستان‌شناسان اندونزیایی به تهران می‌آیند

سفیر اندونزی در ایران با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی اندونزی در تهران، گفت: «جمعی از هنرمندان و باستان سناسان اندونزیایی ماه آینده برای شرکت در هفته فرهنگی اندونزی در ایران به تهران می‌آیند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …