نجفی سازمان ویران میراث فرهنگی را از نو برپا می‌کندسید محمد بهشتی:


نجفی سازمان ویران میراث فرهنگی را از نو برپا می‌کند

بالاخره انتظارها به پایان رسید و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری مشخص شد. محمدعلی‌ نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی شد؛ ریاستی که به گفته سید محمد بهشتی می‌تواند ویرانه سازمان میراث فرهنگی را از نو برپا کند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …