سيزدهمين جشن سالانه كانون ملی منتقدان برگزار می‌شود


به گزارش ایرانگرد نیوز، مهدی نصيری رئيس كانون ملی منتقدان تئاتر ايران، ضمن اعلام اين خبر گفت: مقدمات برگزاری سيزدهمين جشن سالانه كانون ملی منتقدان تئاتر ايران از اسفند ماه سال گذشته با جمع آوری و ارزيابی آرا اعضا اين كانون انجام شد و قرار بود كه اين جشن در ارديبهشت ماه و همزمان با هفته تئاتر برگزار شود. اما به دليل عدم تخصيص بودجه كانون محقق نشد. تا اينكه با مساعدت و همكاری رئيس مركز هنرهای نمايشی و نظر مساعد قادر آشنا مقرر شد سيزدهمين جشن سالانه كانون در تاريخ سی ام مردادماه برگزار شود.


نصيری اضافه كرد: پس از جمع آوری آرا و نظرهای اعضا كانون در اين جشن برگزيدگان يازده بخش از از حوزه های تخصصی تئاتر توسط منتقدان تئاتر كشور معرفی می شوند و مطمئنا آنچه حاصل اين انتخاب است به واسطه گزينش و داوری توسط منتقدان تئاتر برای هنرمندان حائز اهميت خواهد بود.


وی افزود: همچنين از اين دوره به بعد از يک پژوهشگر و منتقد فعال و تاثيرگزار تئاتر كشور هم تقدير ويژه به عمل خواهد آمد و جايزه ويژه از طرف هيات مديره كانون به انتخاب تعلق خواهد گرفت.

Check Also

کشف یک طرح مخفی پشت «مونالیزا»

یک دانشمند به کمک دوربین‌های پیشرفته یک طراحی مخفی در لایه‌های زیرین نقاشی «مونالیزا» کشف …