شرح عبدالله انوار بر «نفایس الفنون فی عرایس العیون» در کتابخانه ملکاستاد برجسته نسخه‌شناسی به بررسی مهم‌ترین اثر علامه شمس‌الدین آملی می‌پردازد


شرح عبدالله انوار بر «نفایس الفنون فی عرایس العیون» در کتابخانه ملک

استاد عبدالله انوار در یک دوره جامع آموزشی در کتابخانه و موزه ملی ملک، به شرح و توضیح کتاب «نفایس الفنون فی عرایس العیون» مهم‌ترین اثر علامه محمد بن محمود ملقب به شمس‌الدین آملی می‌پردازد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …