میراث‌‌فرهنگی خوزستان نیازمند آسیب‌شناسی مدیریتی است
میراث‌‌ فرهنگی خوزستان نیازمند آسیب‌ شناسی مدیریتی است

با توجه به تخریب‌های روزافزونی که میراث‌ فرهنگی خوزستان طی ۸ سال شاهد آن بود فعالان‌‌ میراث‌ فرهنگی این استان با نوشتن نامه‌ای خواستار آسیب‌ شناسی و تدوین برنامه‌های جدی و سازمان‌دهی شده برای برون‌ رفت از مشکلات فرهنگی این استان شدند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …