نبود اصول کاری؛ ارمغان ۱۰ درصد بیکاری در پایتخت معنوی ایرانپایتخت معنوی ایران با ۱۰ درصد نرخ بیکاری:


نبود اصول کاری؛ ارمغان ۱۰ درصد بیکاری در پایتخت معنوی ایران

در حالی همه دنیا، مشهد را پایتخت معنوی ایران می‌دانند که همچنان با ورود آمار بسیار بالای گردشگران داخلی و خارجی به این شهرستان هنوز ۱۰ درصد از مجموعه مردمان آن بیکارند .یک فعال گردشگری معتقد است نبود اصول کاری مناسب از مهمترین دلایل این بیکاری ۱۰ درصدی است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …