ارکسترها در دولت دهم به بن بست رسیدند
ارکسترها در دولت دهم به بن بست رسیدند

وعده‌های فراوانی راجع به بهبود اوضاع ارکسترها در دولت دهم به گوش رسید که هیچگاه عملی نشد. با این همه، موسسه ارکستر ایران تشکیل شد اما کاری از پیش نبرد؛ ولی این روزها، کورسوی امیدی برای دمیدن نفسی تازه به کالبد نیمه‌جان ارکسترها از سوی دولت جدید وجود دارد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …