وارد مرحله بحران محيط زيست شده‌ايم


کاظم نصرتي نصر‌آبادي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر بيشترين فشار و تنش بر روي جنگل‌هاي کشور است، گفت: علاوه بر جنگل‌ها در حوزه پوشش گياهي و منابع آب نيز دچار مشکلات بسياري هستيم که بر اين اساس ديگر نمي‌توانيم با همان روال سابق با طبيعت کشور برخورد کنيم.

وي ادامه داد: در حال حاضر محيط زيست ايران نيازمند مديراني کارشناس و عالم است و اگر قرار است تغييراتي در نحوه مديريت فعلي محيط زيست و منابع طبيعي به وجود بيايد، بايد با توجه به شرايط موجود صورت گيرد.

به گفته وي، تغييرات آب و هوايي، دخالت‌هاي نادرست انسان و تصميم‌گيري‌هاي اشتباه باعث شده که در کمتر از نيم قرن کل طبيعت ايران در معرض نابودي قرار گيرد و از آنجا که هوا، آب و خاک و پوشش گياهي منابع حياتي انسان‌ها بوده و اين پوشش گياهي است که ديگر منابع را حفظ مي‌کند، مي‌توانيم بگوييم که با اشتباهات خود، حيات انسان‌ها را به خطر انداخته‌ايم.

به گزارش ايسنا رييس جامعه جنگلباني ايران تاکيد کرد: به دليل مشکلاتي که پيش‌روي طبيعت ايران قرار گرفته، مديريت سازمان‌هاي مسئول مانند سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور بايد به کساني واگذار شود که رشته تخصصي آنها مربوط به جنگل و مرتع باشد.

نصرتي افزود: همچنين اين افراد بايد کار خود را از عرصه‌هاي جنگلي مرتعي آغاز کرده باشند تا بتوانند از تجربيات خود براي احياي اين منابع باارزش استفاده کنند و علاوه بر آن بايد مسئوليت اجراي طرح‌ها را به افرادي بسپارند که قانون را به خوبي شناخته و بر اساس اصول کارشناسي و فني فعاليت کنند.

وي خاطرنشان کرد: همچنين بايد براي پياده کردن طرح‌ها، تجهيزات و امکانات لازم نيز تهيه شود و تا در ميانه راه، اقدامات صحيح به دليل کمبود اعتبار، منابع و نيروي انساني کار آزموده متوقف نشوند.
:: دانلود فایل ضمیمه ()Check Also

کرونا دلفین های صورتی را بازگرداند

کاهش سر و صدا، آرامش آب و بهبود شرایط برای جانوران، ظاهرا باعث شده که …