بی‌نظمی اسکان گردشگران عامل اصلی رونق نگرفتن گردشگری خوزستانجاذبه‌های فراموش شده، بیکاری‌های مضاعف


بی‌نظمی اسکان گردشگران عامل اصلی رونق نگرفتن گردشگری خوزستان

استان خوزستان با وجود جاذبه های طبیعی و تاریخی بسیار برای جذب گردشگران و ظرفیت‌هایی که می‌تواند برای رشد اقتصادی و تولید اشتغال داشته باشد باز در زمره استان‌هایی است که شهرهای آن دارای بیشترین نرخ بیکاری هستند. فعالان حوزه گردشگری بی نظمی در اسکان و راهنمایی گردشگران برای حضور در استان و بهره‌بری از امکانات را دلیل این امر می‌دانند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …