هفته بازار، قلب تپنده ییلاق
هفته بازار، قلب تپنده ییلاق

بازدید از هفته بازارهای استان گیلان، یکی از جذاب ترین تجربه هایی است که از سفر به این شهرها در یادتان خواهد ماند. پنجشنبه بازار سیاهکل از جمله بازارهای پررونق و کمابیش دست نخورده ای است که عمدتا محصولات کشاورزی منطقه را به معرض فروش می گذارد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …