عقل اولیاء در مثنوی
عقل اولیاء در مثنوی

دکتر حسن بلخاری‌قهی، دانشیار دانشگاه تهران در یازدهمین دوره از مباحث فلسفه خیال در حکمت و اندیشه‌ اسلامی و پس از بررسی نسبت آرای مولانا با حکمای بزرگی چون ابن عربی و صدرالدین قونوی در دوره‌ پیش، در این دوره به تبیین مفهوم عقل (و مراتب آن) و نسبت آن با قوه خیال در آرای مولانا و به ویژه در مثنوی معنوی می‌پردازد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …