همه مردان آقای رئیس
همه مردان آقای رئیس

از ریاست محمدعلی نجفی بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری مدت زیادی نمی‌گذرد اما بارقه‌ای از نور امید در میان دوستداران میراث فرهنگی، کارشناسان و هیات‌های علمی مرتبط با این سازمان درخشیده‌است. با این‌حال هنوز مهمترین بخش تصمیم‌های مدیریتی نجفی، یعنی انتخاب معاونین مانده‌است. مقاله حاضر نوشته یکی از اعضای هیات علمی سازمان میراث فرهنگی بوده که به این موضوع می‌پردازد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …