افتتاح ۱۴۰کیلومترراه روستایی استان کرمانشاه درهفته دولت
افتتاح ۱۴۰کیلومترراه روستایی استان کرمانشاه درهفته دولت

سرپرست راههای روستایی راه وشهرسازی استان کرمانشاه : با افتتاح ۱۴۰ کیلومترراه روستایی درهفته دولت تعداد ۳۲۲۵ خانوار از نعمت راه مناسب برخوردار می شوند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …