چانه زنی برای افزایش قیمت مسکن مهر پردیس منتفی است/فوریوزیر راه و شهرسازی:


چانه زنی برای افزایش قیمت مسکن مهر پردیس منتفی است/فوری

انبوه سازان فعال در مسکن مهر پردیس در حالی از درخواست خود برای افزایش قیمت ها سخن می گویند که وزیر راه و شهرسازی افزایش قیمت ها و چانه زنی در این خصوص را منتفی دانست و تاکید کرد که پیمانکاران به تعهدات خود پایبند باشند.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …