خانه ای زیبا از جنس شیشه !

glass_house_01 glass_house_02 glass_house_06glass_house_07

تصور کنید در تختخواب  خود دراز کشیده اید و می توانید به آسمان پر ستاره نظاره گر باشید.یا در حالیکه در داخل خانه خود صبحانه می خورید می توانید از دیدن دریا لذت ببرید … فقط مشکل این است که دیگران نیز می توانند از بیرون شما را ببینند … این طرح جدید یک خانه شیشیه ای است که توسط Carlo Santambrogio و Ennio Arosio  اجرا شده است .

Check Also

کرونا را جور دیگر باید دید

یک استاد دانشگاه بر این باور است که «کرونا و قرنطینه خانگی باعث شد تا …