ضرورت تبدیل مرکز آموزش عالی سازمان به دانشگاه میراث فرهنگیقائم مقام و معاون میراث فرهنگی کشورخبر داد:


ضرورت تبدیل مرکز آموزش عالی سازمان به دانشگاه میراث فرهنگی

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: ظرف سالهای آینده باید مرکز آموزش عالی سازمان را به دانشگاه میراث فرهنگی تبدیل کنیم.

Check Also

ایجاد اقامتگاه های بومگردی در کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد گفت: شناسایی ظرفیت های و …