رییس اسبق بانک مرکزی، به سازمان میراث فرهنگی آمدمعاون سرمایه گذاری انتخاب شد


رییس اسبق بانک مرکزی، به سازمان میراث فرهنگی آمد

رییس جدید سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری معاونت سرمایه‌گذاری این را به سیدمحمدحسین عادلی، رییس اسبق بانک مرکزی سپرد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …