پروازهای تمتع سال جاری از فرودگاه مهرآباد انجام خواهد شدرییس سازمان حج و زیارت:


پروازهای تمتع سال جاری از فرودگاه مهرآباد انجام خواهد شد

انتقال پروازهای حج از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خمینی یکی دیگر از چالش های تمتع امسال بود که در نهایت با گفته های رییس یک روزه سازمان حج و زیارت تکلیفش مشخص شد و مهرآباد به عنوان پایگاه پروازهای تمتع معرفی شد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …