پروازهای تمتع سال جاری از فرودگاه مهرآباد انجام خواهد شدرییس سازمان حج و زیارت:


پروازهای تمتع سال جاری از فرودگاه مهرآباد انجام خواهد شد

انتقال پروازهای حج از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام خمینی یکی دیگر از چالش های تمتع امسال بود که در نهایت با گفته های رییس یک روزه سازمان حج و زیارت تکلیفش مشخص شد و مهرآباد به عنوان پایگاه پروازهای تمتع معرفی شد.

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …