نادیده گرفتن هزار میلیارد تومان انحراف از بودجه شهرداری در شورابا وجود ادعای صفر بودن انحراف از بودجه شهرداری


نادیده گرفتن هزار میلیارد تومان انحراف از بودجه شهرداری در شورا

شهردار تهران امروز بعد از مدت‌ها راهی جلسه علنی شورا شد تا گزارش تفریغ بودجه شهرداری در سال ۹۱ و ۹۲ را ارائه کند. محمدباقر قالیباف مدعی است میزان انحراف بودجه شهرداری از ۸ میلیارد تومان در سال ۸۸ به صفر در سال گذشته رسیده است. اما دو بند از گزارش حسابرس نشان می‌دهد شهرداری بدون مصوبه شورا هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …