نادیده گرفتن هزار میلیارد تومان انحراف از بودجه شهرداری در شورابا وجود ادعای صفر بودن انحراف از بودجه شهرداری


نادیده گرفتن هزار میلیارد تومان انحراف از بودجه شهرداری در شورا

شهردار تهران امروز بعد از مدت‌ها راهی جلسه علنی شورا شد تا گزارش تفریغ بودجه شهرداری در سال ۹۱ و ۹۲ را ارائه کند. محمدباقر قالیباف مدعی است میزان انحراف بودجه شهرداری از ۸ میلیارد تومان در سال ۸۸ به صفر در سال گذشته رسیده است. اما دو بند از گزارش حسابرس نشان می‌دهد شهرداری بدون مصوبه شورا هزار میلیارد تومان هزینه کرده است.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …