از اعتراض رییس پیشین به دوگانگی مدیریت حج تا اعتراف به انحصارگرایی شمسادر جلسته تودیع و معارفه رییس سازمان حج و زیارت اتفاق افتاد؛


از اعتراض رییس پیشین به دوگانگی مدیریت حج تا اعتراف به انحصارگرایی شمسا

مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان حج و زیارت در حالی با اعتراض رییس پیشین سازمان به دوگانگی موجود در مدیریت حج همراه شد که وزیر ارشاد این دوگانگی را تکذیب کرد. در نهایت امر رییس پیشین سازمان حج و زیارت به انحصار گرایی شمسا اعتراف و خروج این انحصار را مسبب پایین آمدن قیمت‌ها عنوان کرد.

Check Also

ماسک جزو جدایی ناپذیر مسافران

آخرین گزارش سازمان جهانی جهانگردی (UNWTO) میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگری در طول پنج …