میراث شمقدری و یارانش (بخش دوم)
میراث شمقدری و یارانش (بخش دوم)

پس از آنکه بخشی از وعده‌های عمل نشده جواد شمقدری را در بخش اول این گزارش مرور کردیم این بار به سراغ بخش دیگری از این وعده‌ها، مرور حاشیه‌های تمام نشدنی و منحصر‌به‌فرد دوران مدیریت شمقدری و مرور دو اتفاق و اظهار نظر تاریخی این مدیر سینمایی رفتیم.

Check Also

پرداخت ۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع‌دستی

با اشاره به جزئیات پرداخت تسهیلات کرونا به هنرمندان صنایع دستی ،افزود: تا پایان شش‌ماهه …